Jouw leefomgeving

Home

Welkom

Welkom op de website van Jouw Leefomgeving!

Het doel van de Jouw Leefomgeving studie is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen leefomgeving en geestelijke gezondheid. Het onderzoek is een vervolg op de nationale ‘Stemming en Leefomgeving’ enquête uitgevoerd door het CBS en de Universiteit Utrecht. In deze enquête willen we inzicht krijgen in geestelijke gezondheid en welbevinden in Nederland en hoe omgeving hier een rol in speelt. Deelnemers die de ‘Stemming en Leefomgeving’ vragenlijst hebben ingevuld wordt gevraagd om mee te doen aan deze vervolgstudie door de Jouw Leefomgeving app te downloaden.

Met de Jouw Leefomgeving app willen we meer te weten komen over de omgeving waarin mensen tijd doorbrengen tijdens hun dagelijkse mobiliteit en plekken die ze gedurende de dag bezoeken. Dit kan de woonomgeving zijn, maar bijvoorbeeld ook de werkplek, woon-werk verkeer, een hardlooprondje of bezoek aan vrienden en familie. Dit geeft onderzoekers meer inzicht in de omgeving van locaties die een belangrijke rol in ons dagelijks leven spelen. Met deze kennis komen we meer te weten over hoe onze leefomgeving geestelijke gezondheid kan beïnvloeden en welke verbeteringen in de omgeving mentaal welbevinden kunnen bevorderen om zo te zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Jouw Leefomgeving is een onderzoek van de Universiteit Utrecht en is onderdeel van een breder onderzoeksproject genaamd ‘NEEDS’. De onderstaande video geeft meer informatie over het NEEDS project.

 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Marco Helbich en dr. Hannah Roberts van het departement Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht. Het NEEDS-project wordt gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad in het kader van het EU Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie (subsidieovereenkomstnummer 714993).