Jouw leefomgeving

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname

  • Deelname geschiedt op individuele en vrijwillige basis.
  • Deelname is mogelijk wanneer de deelnemer beschikt over een geschikte smartphone waarop de Jouw Leefomgeving-app kan worden gedownload en geïnstalleerd, en waarmee toestemming wordt gegeven.
  • Op de Jouw Leefomgeving-app is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

 In aanmerking komen voor voucher

  • Om in aanmerking te komen voor een voucher moet de deelnemer toestemming hebben gegeven voor deelname aan het onderzoek en gedurende zeven dagen aan volledige gegevensverzameling hebben meegedaan. Deelnemers die in aanmerking komen voor het ontvangen van een voucher, ontvangen een e-mail op het adres dat ze aan ons hebben verstrekt.

Potentieel risico

  • De Universiteit Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de smartphone.
  • Alle risico’s met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de app liggen bij de gebruiker.
  • Voor de app zijn een smartphone en de diensten van een mobiele provider vereist. De Universiteit Utrecht is niet verantwoordelijk voor de kosten van deze diensten.