Jouw leefomgeving

Privacybeleid

Privacybeleid

Gegevens registreren en verwerken

 • In de infrastructurele voorzieningen voor gegevensverwerking worden gegevens over sociaal gedrag van deelnemers verzameld en opgeslagen in een relationele database. Tijdens de gegevensregistratieperiode wordt de volgende informatie verzameld:
  • Begin- en eindtijd van een registratiesessie en welke toestemmingen worden verleend binnen deze sessie
  • Besturingssysteem van de smartphone
  • Breedte-, lengte- en hoogtecoördinaten, tijdstip, richting, afstand en kwaliteitsindicatoren van gps-locaties
  • Begin- en eindtijd en aantal apparaten geïdentificeerd met Bluetooth-scans
  • Begin- en eindtijd, telefoonnummer en richting van telefoonverkeer
  • Tijdstip, telefoonnummer en richting van sms-verkeer
  • Begin- en eindtijd en gebruikt platform tijdens gebruik van sociale media
 • De app is verbonden met infrastructurele voorzieningen voor gegevensverwerking met een centrale database in een beveiligd datacenter binnen de Universiteit Utrecht. De verzamelde gegevens van alle deelnemers worden in dit datacenter op een veilige manier verwerkt.
 • De app stopt automatisch met opnemen na zeven dagen gegevensregistratie.
 • De deelnemers hebben het recht om te verzoeken dat hun gegevens permanent worden verwijderd. De deelnemers hebben ook het recht om een ​​kopie van hun gegevens op te vragen. Neem hiervoor desgewenst contact op met het projectteam via: jouwleefomgeving@uu.nl.

Opslag en gebruik van gegevens

 • Gegevens van deelnemers worden beheerd in overeenstemming met de EU-privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).
 • De centrale database met deelnemersgegevens wordt onderhouden door de Universiteit Utrecht. De toegang tot de centrale database is beperkt en wordt gecontroleerd door de Universiteit Utrecht.
 • Het projectteam (dr. Marco Helbich en dr. Hannah Roberts) zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor statistische analyse in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen leefomgeving en geestelijke gezondheid. Andere onderzoekers mogen de geanonimiseerde gegevens van de app alleen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.
 • De gegevens van de app kunnen worden gekoppeld aan andere beschikbare datasets, namelijk de enquête ‘Stemming en Leefomgeving’ die alle app-gebruikers eerst moeten invullen.
 • Derden hebben geen toegang tot de infrastructuur voor gegevensverwerking. Er worden daarom administratieve, fysieke, technische en procesmatige maatregelen genomen, die erop gericht zijn om ongewenste verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Onder andere de volgende maatregelen worden genomen:
  • Beveiliging tegen fysieke toegang met controle vanuit de organisatie
  • Inbraakalarm
  • Logische toegangscontrole (datacenter: toegangskaart; overig: wachtwoord)
  • Logregistratie van toegang tot gegevens en systemen
  • Controle op toegekende autorisaties
  • Versleutelde overdracht van gegevens (AES-versleuteling) over netwerken via een beveiligde koppeling (VPN, https)
 • Deelnemersgegevens worden niet gedeeld met derden.
 • In het kader van het wetenschappelijk onderzoek zullen alle verzamelde gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor dit onderzoek.